Morning Oasis Assembly adventní

Dnešní slavnostní assembly jsme zahájili zpěvem adventních písní. Poté nás Jirka seznámil s dalším příběhem neskutečně skutečného člověka. Dnešní příběh byl o práci s radostí. Není to samozřejmostí a naše paní uklízečka si u práci vždy zpívá a směje se. Jí dnešní příběh patřil a tímto ji moc zdravíme. Pak se již dostali ke slovu naši čtvrťáci a jejich vůdce smečky Standa. Jejich TV Čtyřka nás ve svém zpravodajství seznámila se Starými pověstmi českými a události velmi trefně zakomponovali tak, že jsme měli pocit, že se vše opravdu stalo dnes. 🙂 Celé divadlo, posilněné o návštěvníky z řad rodičů čtvrťáků, se prohýbalo smíchy. Pak již byla na řadě fresh tradice a etiketa. Tentokrát z prostředí cestování různými dopravními prostředky. Děkujeme čtvrťáků a Standovi za jejich originální pojetí toho, jak nás seznámit s tím, o čem se právě učí. Za všechny malé i velké děti, Marie.