Strom spokojenosti

… vyrostl dnes v 5.A. Zapustil kořeny hluboko do země, aby se udržel i v bouři, větru a mrazu. Stejně tak pevné přátelské vztahy chceme ve třídě mít. Proto se zavazujeme plnit pravidla, která hlásají toleranci, respekt a úctu k ostatním i k sobě samým.