हम हिंदी में लिखने

Ano, píšeme hindsky. Hindština je indoevropský jazyk, používaný především v severní a střední Indii. Je jedním z nejvíce užívaných jazyků v Indii. Studenti z této asijské země nás dnes v rámci svého více než  týdenního programu v OG navštívili také na základní škole. Ráno strávili s páťáky oázu, kde si společně četli anglicky z knížky Malý princ část o růži. Poté hledali v přečteném reflexi pro náš život. Velkou pochvalu si za krásné čtení a formulování myšlenek zaslouží žáci 5.A. Sami indičtí studenti se velmi pochvalně vyjádřili nad hloubkou myšlenek, které naši žáci jsou schopni v textu najít a následně i formulovat. Společně jsme si zazpívali spirituál We Shall Overcome, který zazněl dnes ve třech jazykových verzích.

Po oáze již nastla tour našich hostů po všech třídách ZŠ. V každé třídě strávili 20 minut a měli pro ně připravené zajímavé aktivity týkající se jejich země. Děti psaly v hindštině, učily se představit, vybarvovaly mandaly, kreslily typické věci z Indie, se studenty si povídaly. Naši kamarádi z Indie měli pro každou věkovou kategorii připravené jiné aktivity, byli velmi entuziastičtí, naše žáky jejich aktivity motivovaly. Milí přátelé z dáli: धन्यवाद।.

Podobné aktivity jsou nosným obohacením života Open Gate, rozvíjí globální myšlení našich žáků a jsou velkým přínosem do jejich života. Zakončím dnešní povídání slovy, která jsme si řekli v úvodu dnešního programu v ranní oáze:

Malý princ chrání svoji květinu – stojí za ní. Za každým z nás stojí naši rodiče, sourozenci, kamarádi. My stojíme za svými přáteli, blízkými. Kéž bychom na světě kolem celé zeměkoule vytvořili síť těch, kteří za sebou stojí…