Pouť do betléma

Tradiční cesta  lesem do mukařovského kostela pod dohledem naší Věry mířila opět do kostela Nanebevzetí Panny Marie… Myslím, že tentokrát to byl ale spíše  kostel Jana Jakuba Ryby a čtvrťáků z Open Gate. Patřil jim právem…a vlastně i lévem. 🙂 Jejich nastudování Rybovky bude určitě nezapomenutelné nejen pro ně, ale i pro mnohé z řad diváctva. Kostelem se nesla hudba i jednotlivé repliky jako by nepatřily nikam jinam a byly právě pro tento prostor sepsány. Smekáme před každým jedním z vás, čtvrťáci. Vaše výkony byly a jsou nezapomenutelné. Až je nám líto, že po dvou úspěšných vystoupeních vaše společně cesta s Džejdžejem Rybou končí. 

Děkujeme vám, milí čtvrťáci, děkujeme Tobě, Jíťo, děkujeme vám – rodičům čtvrťáctva!!! Věříme, že budete dlouho vzpomínat stejně jako my. Třeba hned o Vánocích, kdy třeba zaslechnete tóny Rybovky z rádia, tv, kostela či v obchodě.

Hej mistři, vstaňte bystře!