Bohové z Olympu sestoupili do páté třídy

Víte, co je to amfora? Pokud ne a chtěli byste se to dozvědět, zeptejte se páťáků, kteří na amfory zpodobnili řecké bohy a bohyně. Zároveň by Vám mohli také sdělit, čím se jednotliví bohové vyznačovali a jaké měli atributy. Všechna díla si můžete prohlédnout na fotografiích a zkusit zjistit, kdo je na amforách zobrazen. Příště se po příšerách a bozích můžete těšit na bájné hrdiny a jejich činy!