ČaS o čase

Minulý týden jsme začali v ČaS učivo o čase. Opakovali jsme si roční období, měsíce, dny v týdnu. Pak jsme četli text o tom, co se během roku děje v přírodě. Poté se děti rozdělily do skupin. Každá zpracovávala plakát o jednom ročním období. Děti pracovaly krásně soustředěně.