Enrichment – první samostatná práce ve škole

Enrichment, byť je na i-zámcích vedený jako samostatný „předmět“, učebním předmětem v pravém slova smyslu není. Jde o prohlubování učiva češtiny a matematiky s důrazem na vyšší myšlenkové operace, na seznámení s různými typy testů, na používání různých řešitelských strategií a dovednost číst s porozuměním.
Ve čtvrté třídě se děti celý měsíc věnují češtině, následující měsíc matematice, poté obecným studijním předpokladům (OSP) – a tak stále dokola. Vždy na konci měsíce si zkusí napsat samostatně test z češtiny/matematiky/studijních předpokladů.
V páté třídě je systém odlišný – tak se v jednom měsíci vystřídá čeština, matematika a OSP a na konci měsíce děti píší samostatný test. Září – čeština, říjen – matematika, listopad – OSP + logické úlohy,….
Tento týden obě třídy (4. a 5.) psaly první písemný test samostatně.
Čtvrťáci: „Petro, vy jste říkala, že to nebude žádný stres, ale to není pravda! Já jsem hrozně vystresovaný!“ Toto bylo řečeno s úsměvem, nicméně mnozí se neusmívali a bylo patrné, že je to pro ně zátěžová situace. I to je pro děti zkušenost a učí je to takové situace zvládat. Je zřejmé, že ve čtvrté třídě (téměř rok a půl před samotnými přijímacími zkouškami na víceletá gymnázia) se děti s mnohým učivem ještě nesetkaly a stejně tak nemají ještě osvojené strategie potřebné k úspěšnému zvládnutí testu tohoto typu. Navíc přijímací zkoušky mají vybrat z mnoha uchazečů takové, kteří zvládnou náročné studium již v 11 letech a ke studiu mají předpoklady – není to tedy cíl, k němuž dojdou všichni ve stejnou dobu.
Páťáci jsou na testy zvyklí, nechalo je to tedy chladnými a jistě se již teď těší na konec října, kdy si pro změnu zkusí test zaměřený na matematické dovednost, logiku a úsudek
Dětem z obou tříd největší potíže činilo porozumění textu – zejména zadání typu: Co vyplývá/nevyplývá z uvedeného textu, co se nejméně/ nejvíce hodí na vynechané místo, která z možností nejlépe vystihuje uvedený text,… V tomto případě doporučuji, aby děti doma četly i náročnější texty a vy jste si s nimi o tom povídali, jak tomu rozumí, co to znamená, co z toho plyne,…Jistě je dobré nechat děti něco připravit/ sestavit podle návodu, nechat je samostatně číst zadání a pracovat podle něj. My dospělí, a učitelé zvlášť, mnohdy děláme chybu v tom, že necháme děti přečíst zadání a ještě jim to (pro jistotu) vysvětlíme znovu s důrazem na ta správná slova. Často se pak stává, že dítě rezignuje na vlastní snahu samo pochopit, co má dělat.