KŘESLO PRO HOSTA

Tentokrát do křesla pro hosta zasedl pan Vršecký. Starý pán, který se čas od času toulá v lesích okolo Babic. Pozoruje ptáky, hledá houby a bylinky, všímá si všeho živého a hlavně obdivuje stromy.  Přišel se s dětmi podělit o moudrosti, které z „řeči stromů“ vyčetl. Vyprávěl příběhy o přírodě a přečetl Pohádku o dubu. Prvňáci úžasně spolupracovali, poslouchali, ptali se … Pane Vršecký, přijďte zase na návštěvu. A pozdravujte stromy! Prvňáci.