Lidské tělo ve druhé třídě

Dnes jsme ve druhé třídě probírali lidské tělo. Začali jsme dýchací soustavou. Nejprve jsme si přečetli text a děti z něj pak ve skupinkách zpracovávaly prezentace na základě návodných otázek.