Matematika podruhé

Jak určitě víte, v pátek děti z 2. – 5. tříd řešily úlohy soutěže Matematický klokan. Tyto úlohy jsou opravdovou výzvou, protože jsou zaměřeny na logické myšlení, jejich obtížnost stoupá a často se v nich vyskytují chytáky. Přesto si s nimi naši žáci hravě poradili. Posuďte sami – v kategorii Cvrček (pro 2. a 3. ročník) dosáhlo alespoň dvou třetin všech bodů celkem 9 řešitelů, v kategorii Klokánek (4. a 5. ročník) dokonce 21 řešitelů. Gratulujeme všem, kteří se letos do náročných úloh pustili, a těšíme se na příští ročník. 