Návštěva Tří králů

Ve středu se za i před branami Open Gate konala Tříkrálová sbírka. Žáci základní školy se vypravili na pouť po areálu a posléze i po Babicích a vybírali do pokladniček příspěvky na pomoc lidem nemocným, se zdravotním postižením, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným. Více o akci se dočtete v klíčence, která už ťuká na dveře.