Nestvůry v páté třídě

I když by se z titulku mohlo zdát, že páťáci poněkud zvlčeli, nemusíte mít starosti. Jsou pořád stejně hodní, jako bývali, pouze se v hodinách literární a výtvarné výchovy zabývali Starými řeckými bájemi od Eduarda Petišky. A protože se to v bájích jenom hemží nejrůznější havětí a roztodivnými potvorami, každý páťák měl za úkol namalovat jednu z těchto bytostí. Pokud byste měli zájem se podívat na jejich výtvory, příští týden bude třídní bestiář viset na nástěnce před třídou. Těšíme se na návštěvu!