Noc mezi knihami pod dohledem pana Andersena

Dnešní den je plný dobrodružství… Z družiny jsme nedočkavě utíkali do knihovny, kde na nás již čekali primáni s Monikou. Po krátkém úvodním seznámení s programem celého přespávání jsme se seznámili i s primány. 

Po večeři (měli jsme kuře – mňam!) jsme si chvilku zaběhali venku a už pro nás byla připravena „bojovka“. Primáni si připravili stanoviště, ve kterých jsme se seznamovali s ptactvem – poznávali jednotlivé druhy, stopy, zkoušeli si ptačí zpěv, složit vlaštovku, hbitost svých rtů a úst či spolupracovat za ztížených podmínek. Čas utíkal, slunce šlo spát a my jsme čile pobíhali areálem… Všichni jsme nakonec získali všechny dílky mapy a dopátrali se toho, co nás čeká – jdeme s východem slunce do lesa naslouchat zpěvu ptáků.

Po ukolébavce a čtení příběhů již spíme a sníme… Krásnou dobrou noc a OBROVSKÉ DÍKY Monice a primánům za jejich důkladnou přípravu a realizaci celé akce.