Pohádka má známou tvář!

Na včerejší divadelní rozloučení našich páťáků se těšil nejeden z nás. Snažili jsme se vypátrat, co pro nás chystají a do poslední chvíle se jim to podařilo utajit. O to více jsme se těšili, když školu ozdobili plakáty, které na jejich představení zvala.

Pátá Á pod vedením Saši připravila Pohádku nepohádku, v níž jsme se setkali s Mámo-tátou, Karkulákem, Drakem či Kašpárkem. Humorné scénky rozesmály celý sál a opět nám „áčáci“ dokázali, že jim prkna, co znamenají svět, nejsou cizí. Gratulujeme! Nutno podotknout, že celou hru opět Saša ušila každému na míru a to velmi zdařile! Saši, jsi MISTR!!!

Pátá Bé se chopila režijní úlohy sama a rozhodla se, že nám ukáží, že jejich tváře mají známé hlasy. Po skupinách či jednotlivě si vybrali písně, zpívali, tančili, měnili kostýmy – ale hlavně si celé vystoupení užili, což bylo patrné. No řekněte sami, kdo z vás zkusil tančit o sto šest a k tomu zpívat velmi rychlou píseň? Já ano a musím říct, že to je velmi těžké. „Béčáci“- mám radost z vaší radosti a že jste si celé rozlučkové představení tak užili.

Na jednu stranu radost, na druhou i smutek…Páťáci opět opustí dveře základní školy!!! Ale, určitě se budeme dál vídat, s většinou dokonce přímo v areálu Open Gate!

Petro, Saši, milí páťáci, děkujeme!

Ještě citát na závěr:
„Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost.“ J. A Komenský