Předzvěst vánoční aneb „Zkouška nanečisto“

Poslední společné setkání před Vánoci se konalo ve foyer základní školy, kde se všechny třídy a všichni dospělí shromáždili krátce před obědem. Jak jinak jsme se mohli před Vánoci rozloučit než společným zpíváním koled u stromečku. Splněno! Zkouška nanečisto proběhla a zazpívali jsme si více i méně známé koledy. Někteří zpívali více, někteří méně. Jako překvapení si totiž pro nás Jirka společně s třeťáky nachystal píseň novou. Děkujeme.

A teď už doopravdy – KLIDNÉ A POHODOVĚ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH A ŠŤASTNÝ VSTUP DO ROKU 2017! Ať jsou naše společná setkání i nadále v příjemném duchu a plné radosti!