Spolupráce bez legrace? S legrací a krásná práce!

Dnes jsme si s druháky vyzkoušeli, jak umíme spolupracovat. Museli jsme se seřadit na ostrov podle abecedy. A to bez mluvení!  Když se nám to povedlo, měli jsme radost. Ale dlouho jsme se neradovali, protože ostrov se nám zmenšil. A to hned na polovinu! Přesto jsme to opět hravě zvládli. A když jsme opět ostrov o polovinu zmenšili? Vešli jsme se!!!! Bez mluvení, s úsměvem a vzájemnou podporou. Vaši druháci.