Tour de Babice

V pátek 6. května vyrazilo 17 statečných čtvrťáků na cyklovýlet s cílem zdolat rozhlednu Skalka poblíž obce Vyžlovka. Výletu se kromě dětí zúčastnili ještě odvážlivci z řad rodičů, jmenovitě paní Mařincová, pan Ditz a pan Jirmann (kterým tímto moc děkujeme) a za pedagogy vyjeli paní Lepičová (bez které bychom zabloudili a také děkujeme) a třídní Standa. Na začátku výletu to vypadalo na bezproblémovou projížďku jarní přírodou, to se však změnilo po příjezdu na lesní cestu, kterou vydatně pokropily deště z předchozích dnů a cesta se tak proměnila na velkou blátivou louži. Přesto se všichni dokázali z této hmoty bez větších problémů dostat a po přebrodění potůčku nastala první svačinová přestávka spojená s prohlídkou koní z přilehlé ohrady. Po posilnění začal další úsek, kde byla pouze jediná překážka v podobě klády přes cestu. Ani to však nedokázalo peloton zastavit a k rozhledně už stačilo zdolat pouze lehký úsek po asfaltové sinici. Dojeli jsme tedy k cíli a po zakoupení vstupenek po skupinkách vyšlapali 105 schodů až na vrchol této rozhledny. Odměnou nám byl krásný rozhled do širokého okolí. Po sestupu nás už čekala jen cesta nazpět, tentokrát jsme však vynechali dobrodružný úsek lesem a projeli Babicemi po zpevněné cestě až ke Staré škole, kde jsme si dali výbornou ananasovo-smetanovou zmrzlinu. Musím ocenit, že kromě tří lehkých pádů a několika drobných defektů, nedošlo k větším újmám na zdraví či majetku. Proto stojí za úvahu cyklovýlet opět někdy zopakovat. Sportu zdar, cyklistice zvláště!