Třídní schůzky a konzultace

TŘÍDNÍ SCHŮZKY v pondělí 18.4.2016. V 17:00h setkání rodičů s vedením ZŠ v divadle školy, v 17:30h společné třídní schůzky v kmenových třídách s třídními učiteli, provoz družiny prodloužen do 18:30h, zároveň se zapište na individuální konzultace (setkání rodič-učitel-dítě). Linky jste obdrželi mailem.