Velikonoční projekt ve spolupráci s rodiči

Dnes jsme měli další z řady netradičních dní. V době ranní oázy jsme se sešli společně ve foyer základní školy, kde jsme si zazpívali školní hymnu a povídali o jednotlivých dnech velikonočního týdne. Při zmínění Velkého pátku jsme chvilku setrvali v tichosti a vzpomněli si na oběti teroristických útoků v Bruselu. Poté už se každá z tříd vydala na pouť po jednotlivých stanovištích, kde měla možnost vyzkoušet si, jak je na tom s rychlostí, kreativitou, spoluprací, šifrováním či poznáváním bylin. Na každém stanovišti třída obdržela písmeno či více, z nichž po absolvování všech stanovišť musela vytvořit indicii. Indicie všech tříd pak dávaly dohromady heslo, na jehož základě byl každé třídě vydán klíč k pokladu. Myslím, že si všichni užili spoustu legrace a dozvěděli se něco nového.

Moc děkujeme panu a paní Andrisovým a paní Lukander za skvělou přípravu i provedení „Velikonoční vajíčkové dráhy“, paní Hanzaliusové a Chovancové za provonění celé školy řadou bylinek a zprostředkování světa bylin všem dětem i dospělým paní Ledvinkové a Sedláčkové za krásnou realizaci stanoviště v knihovně, kde děti propojily znalosti matematické a mohly dát průchod svému básnickému střevu, paní Švejdové za realizaci teambuildingového stanoviště v zrcadlovém sále a v neposlední řadě panu a paní Bolckovým za zamčenou třídu, ke které jsme všichni našli úspěšně klíč. (Ani na Tebe – Františku, jsem nezapomněla – díky!!!)

Přejeme všem krásné Velikonoce, užijte slunce, radosti, smíchu, tradic, čokolád, procházek, času s rodinou….a v úterý se na vás těšíme opět za branami Open Gate.

Za všechny dospělé, Marie.