Za hranice ČR

… se podívali nejen páťáci, ale jejich prostřednictvím i naši prvňáci. Žáci obou tříd zjišťovali podle svých možností informace o našich sousedních státech. Znázorňovali si je na mapě a vytvářeli prezentace, které si vzájemně sdělovali. I přes menší trému se žákům třídy 5.A podařilo prvňáčkům předat velké množství zajímavostí i faktických údajů. Kontrolní otázky nám ukázaly, že si naši malí kamarádi něco zapamatovali. Děkujeme všem zúčastněným.