ZVÍŘATA NA ZEMI, VE VODĚ I VE VZDUCHU

Tento týden jsme ukončili další tematický celek, který se věnoval živočichům. Zjišťovali jsme informace o hospodářských zvířatech. Kreslili a popisovali jsme ta zvířátka, která žijí v lese, na louce a na poli. Přednášku o exotických zvířatech pro nás připravili páťáci (ještě jednou děkujeme :-)). Ti nás inspirovali k tomu, abychom vymysleli nové živočišné druhy a umístili je do prostředí, ve kterém se budou cítit dobře. Prvňáci báječně spolupracovali, radili si, pomáhali si a hlavně si to užívali. Marie a Saša