Centra aktivit Lidské tělo/Human body

Ve druhé třídě se celý týden pracovalo v česko-anglických centrech aktivit, která byla rozdělena podle soustav lidského těla – srdeční soustava, trávicí a vylučovací soustava, pohybová, dýchací a nervová soustava. Že se vám to může zdát podrobné? Ano, děti se díky své píli, spolupráci, aplikacím na tabletu a encyklopediím dozvěděly plno důležitých informací, o kterých umí vyprávět a diskutovat. Díky této metodě z programu Začít spolu se připravujeme na blížící se prezentace. Děti si vyzkoušely třídit informace, práci s encyklopedií, tvořit myšlenkové mapy, vyjadřovat se v českém i anglickém jazyce a spoustu dalšího. Výsledky naší práce můžete vidět na chodbě před třídou. Medici z druhé třídy