Malířka Emma Srncová v Open Gate

V pátek k nám do Open Gate zavítala známá malířka Emma Srncová, která prvňákům a páťákům na společné besedě představila svoji tvorbu, sdělila mnoho zajímavostí o svém životě a zodpověděla dětem spoustu otázek. Děti se například dozvěděly, jak dlouho se již malování věnuje, jak se k tomuto oboru dostala, které jsou její nejoblíbenější barvy, co ji v tvorbě nejvíce inspiruje, kde můžeme vidět její díla nebo co vše jí dělá radost. Na závěr společně besedy proběhla autogramiáda, při které děti dostaly vlastnoručně podepsaný obrázek s podpisem této neobyčejně příjemné a milé dámy. Kdo by se vidět její tvorbu, může se podívat na stránky srncova.cz, kde najdete její nejznámější díla.