Metoda kritického myšlení – Pětilístek

Pětilístek je pětiřádkové „povídání“ („básnička“), které po pisateli vyžaduje, aby shrnul informace a názory do výrazů, které námět vystihují (popisují), nebo o něm uvažují.
1.První řádka je jednoslovné téma, námět (obvykle podstatné jméno).
2. Druhá řádka je dvouslovný popis námětu, jeho podstatných vlastností, jak je vidí pisatel (odpověď na otázku, jaký je námět).
3. Třetí řádka je sestavena ze tří slov vyjadřujících dějovou složku námětu – tedy co dělá, nebo co se s ním děje.
4. Čtvrtá řádka je věta o čtyřech slovech vztahujících se k námětu.
5. Poslední řádka je jednoslovné synonymum, které rekapituluje podstatu námětu.