Miku-Miku…Mikuláš

…přinesl nám krásný čas. 🙂

Dnes nás v hale vítal Mikuláš. Pro každého měl vlídné slovo a laskominu. Děkujeme! Připravili jsme si pro něj úplně novou píseň, kterou jsme mu všichni zazpívali za doprovodu flétny v rukou Hanky. 🙂 Udělala mu velikou radost. Tím naše muzicírování nekončilo. Zazpívali jsme si adventní písně z ranních oáz a zapálili společně první svíci adventní.

Text Mikuláše přikládám i pro vás, milí rodiče… Třeba vám ji děti zanotují a naučí vás ji na večer. 🙂

Mikuláš z Myry biskup je,
On všechno živé miluje.
My Tě vítáme, zdráv buď voláme,
My Tě vítáme, vítáme Tě.

Pokoj do duší vás všech!