InterAktivní Prohlídka Pasivních Domů

S prvňáky jsme měli tu čest se stát první skupinou, která si výstavou Pasivních domů aktivně prošla. Provázel nás pan Řežáb s paní zástupkyní Kobrovou a my jsme pilně poslouchali a pracovali s pracovními listy. Sice nás pan Řežáb pasoval na nové průvodce, protože jsme bystře odpovídali na veškeré jeho otázky, ale v rámci výstavy jsme se dozvěděli mnoho nového a interaktivní hry si moc užili.

Děkujeme moc za péči, kterou jste nám i našim starším spolužákům věnovali. Měřák na obsah CO2 ve vzduchu jsme si ve třídě zapojili a jsme sami zvědaví, jak si stojíme. 🙂

Vaši prvňáci.