Páťáci cestují po krajích ČR

V úterý jsme si v 5. A sbalili kufry a vydali se na putování po krajských městech České republiky. V projektu jsme skloubili učivo z předmětu Člověk a svět s atematikou – naučili jsme se krajská města jednotlivých krajů a zároveň jsme se prostřednictvím řešení slovních úloh dozvídali zajímavé informace o jednotlivých krajích.
Celou akci jsme zakončili prací s mapou ČR, ve které jsme pomocí měřítka přepočítávali jednotlivé vzdálenosti mezi městy.