Poděkování za slunečník

Na konci školního roku jsme z peněz vybraných sa sbírky zakoupili babičkám a dědečkům do mukařovského domova pro seniory slunečník. Včera přišlo od nich poděkování vč. básničky od jedné z babiček. Děkujeme…

 

Naši milí studující,
často u nás zpívající,
vítáme vás tady s díkem,
že pod pěkným slunečníkem,
který od vás darem máme,
s potěšením sedáváme.

Co kdo zasel, také sklízí,
váš dar byl dán z lásky ryzí,
radost jste nám udělali!
Ať prší, či slunko pálí,
slunečník nás hezky chrání.
Nechce se nám domů ani!

Brzy, neb po delším čase
dobro se vám vrátí zase!

Hana Hnilicová