Přání ze ZŠ

Milí rodiče, přátelé Základní školy Open Gate,
věřím, že pro vás Vánoce nejsou jen jakési folklórní a voňavé verše o purpuře, ale že jsou především slavností lidství a rodiny. Ať poselství naděje, která prozáří
vánoční noc, naplní také nastávající rok. Budeme v něm volit nového prezidenta, ale také vzpomínat neslavné 70. výročí „Vítězného února“. Budeme si připomínat podobně neslavné 50. výročí okupace vojsky Varšavské smlouvy a připomeneme si tragické následky Mnichovské dohody, od které uplyne 80 let. Vedle toho všeho si však připomeneme konec rakousko-uherské monarchie a vznik Československé republiky – vychází nám kulaté 100. výročí.

Zůstaňme v následujícím roce navzdory všemu a všem dobrými lidmi nejen podle slov, ale i podle činů. Scházejme se s dobrými lidmi, pomáhejme si a podporujme se navzájem. Ať osmička v letopočtu je odkazem k nekonečnosti dobra spíše než k neblahým osmičkám historie.

Krásné Vánoce a dobrý nový rok 2018.