PRÁZDNINOVÉ OKÉNKO

První dva týdny v novém školním roce jsme věnovali vzpomínce na letní prázdniny. O prázdninách jsme si povídali, prázdninové zážitky jsme kreslili. Na téma prázdniny jsme tvořili koláž a pracovali v týmech. Vzájemně jsme se inspirovali a prostřednictvím Prázdninových deníčků jsme i sdíleli zážitky. Přijďte se podívat ke druhákům, atmosféra letních prázdnin na vás určitě sama dýchne:-). Saša a druháci.