Rybova mše v kostele v Mukařově

Z mukařovského kostela se ozývá Hej mistře… Naskýtá se nám výjev přesně jako z ladovské vánoční pohlednice. Pastýři, mistr a vesničanky zpívají z plna hrdla. K nim se z kůru nese andělský zpěv a nedaleko vznešeně kráčejí tři králové. Už jen výjev jesliček, Svaté rodiny a pohlazení po duši vzniká přímo před námi. Jen se ho dotknout… Naši čtvrťáci splnili to, co si předsevzali. Podařilo se jim vystoupit z obrazu Josefa Lady a rozehrát ho ve všech barvách. Přejeme i Vám, abyste si dokázali vytvořit Vánoce jako malované.