Tablety v 5. A

Na den učitelů 28. 3. děti z 5. A dostaly tablety a pomocí aplikací si procvičovaly učivo na březnové testíky – zejména zájmena, koncovky přídavných jmen a také matematické rovnice. Pro velký úspěch si brzy práci s nimi zopakujeme.