To je ta země zaslíbená

V tomto týdnu jsme prostudovali staré pověsti, které se vážou k začátkům české historie. Stali se z nás také kronikáři, kteří ozdobným písmem zaznamenávají průběh dějin. Pracovali jsme především s pověstí O praotci Čechovi. Víte, kolik kilometrů ušel Čech se svými lidmi, když se vydal z východu směrem k hoře Říp? Nebo kolik kilometrů měl nakonec v nohách jeho bratr Lech? My jsme to spočítali a vlastně jsme praotci Čechovi nezáviděli, že nemohl použít nějaký dopravní prostředek. Tedy nestěžujme si na dopravu, praotec to měl o mnoho těžší, než to máme my dnes. A i tak nám vybral krásnou zemi k žití.