Velmi První Školní Den

Pamatujete si na ten svůj? Já ano. Nemohla jsem dospat…šatičky jsem pečlivě vybírala snad celé léto a ráno neležely na klavíru, kam jsem si je nachystala. Hrozně jsem plakala…. maminka mne dovedla do koupelny a tam ležely nachystané na pračce. 🙂 Takovou radost jsem měla, že jsem skákala snad pět minut jako míček. 🙂 Ale o mně dnešní den nebyl… Dnešní den patřil právem nejvíce všem prvňákům na celém světě!

I slunce se přišlo na tu slávu podívat. Rozzářené oči všech dětí a lehké chvění u rodičů… I paní učitelky se chvěly….nedočkavostí… Shromáždili jsme se na schodech před základní školou. Již tradičně celý ceremoniál zahájili naši páťáci, a to zpěvem naší školní hymny. Hned po jejím doznění vyzval pan ředitel všechny prvňáčky, aby se připojili k páťákům a poskytli tak možnost nám všem pořídit jejich první třídní fotografii. Poté už se odebrali v doprovodu svých starších kamarádů do lavic. Po chvilce se k nim připojili i rodiče. Paní učitelka Terezka všechny uvítala. Společně s dětmi si připomněli pravidla, která si společně nastavili již při předchozích setkáních. Uprostřed kruhu ležela záhadná krabice, tak jsme si zkusili odhadnout, co by se uvnitř ní mohlo nacházet… Kdyby došlo na slova dětí, ze školy se stane i trošku netradiční zoologická zahrada. V krabici se dle dětských představ totiž nacházelo kotě, želva, pes, bota, auto, sladkosti… spousta věcí, zvířátek a dopravních prostředků…. a víte, že měli vlastně všichni pravdu? 🙂 Uvnitř krabice se nacházela kniha o Neználkovi…. tedy vše, co můžeme zkoumat a zjišťovat o tom nové věci. A prvňáčci, Terezka i Jana se na to společné objevování světa kolem nás zajisté těší.

Tedy vítejte, milí prvňáčci, do naší-vaší velké rodiny! Ať se vám s námi líbí a těší vás každý den, který společně strávíme!