Zhluboka dýchat, druháky vnímat…

Na oáze společně cvičit….:D Vykročit rázně bez strachu a bázně na labutě nechat políčit…:D

Čtvrteční slavnostní assembly byla věnována Labutímu jezeru, jehož světoznámou hudební formu mu vtiskl Petr Iljič Čajkovskij. Velmi silným příběhem nás opět provázel odborník na slovo vzatý – pan ředitel Jirka Luka.  V rámci jeho prezentace jsme mohli zhlédnout tři ukázky přenádherného baletu – přesněji řečeno – poslední ukázkou byl tanec S. Polunina – Take Me To The Church. Poté dostali slovo naši druháci – tentokrát se Terezka místo pomyslné taktovky chopila kosti a přednáška mohla začít. Ve svém pásmu nás totiž druháci podrobněji seznámili se svým projektem o lidském těle, kterému se věnovali dlouze v českých i anglických hodinách. Opět jsme museli ocenit skvělou přípravu, která lahodila nejen uším, ale i očím!! Kostýmy skvělé!!!

Po tradiční Fresh tradici jsme zhlédli hned dva díly Etikety a vrátili se do svých tříd.

Terezko, druháci, Jani – SKVĚLÁ PRÁÁÁÁÁCE!!!!

Příští assembly bude zároveň posledním v letošním školním roce a my už jsme teď zvědaví, bude-li nějaký příběh a komu bude poslední assembly věnována.

Krásné dny,

Za všechny, Marie.