Zpráva z knihovny o VERBIS systému

Vážení a milí čtenáři,
s radostí si Vás dovolujeme informovat, že od 1. listopadu 2017 jsme se zařadili mezi nejmodernější informační instituce zavedením programu VERBIS, což je nejnovější verze knihovního systému firmy KP-SYS. Tento program je plně Integrovaný a komplexní – všechny moduly jsou navzájem provázané, od akvizice (zpracování knih) až po výpůjčku. Je Komplexní – pokrývá kompletně veškeré procesy v knihovně. Nově budou k vašemu čtenářskému kontu zapisovány i vydané kancelářské potřeby, pracovní sešity a jiné pomůcky z našeho skladu.
Pro Vás, čtenáře, je nejdůležitější webový katalog Portaro, dostupný na http://lib.opengate.cz

Je optimalizován pro všechna zařízení od počítačů až po mobilní telefony a je také uživatelsky jednoduchý – je vyvinut tak, aby čtenář, který poprvé vstoupí do katalogu, mohl ihned začít vyhledávat.
Mezi spokojené uživatele tohoto systému patří například studenti Mendelovy univerzity Brno, Technické univerzity Ostrava, Technické univerzity v Liberci nebo Univerzity obrany v Brně. Mezi další zajímavé informační a kulturní instituce využívající VERBIS patří například Česká národní banka, Národní galerie a Národní muzeum v Praze nebo Vojenský historický ústav.
Naše školní knihovna je jedinečná také tím, že na rozdíl od jiných knihoven nevybírá žádné poplatky z prodlení, tzv. pokuty. Bohužel se nám stává, že ne všichni čtenáři respektují knihovní řád a knihy nevrací včas. Ostatní čtenáři se pak ke knize nemohou dostat a komplikuje jim to samostudium a přípravu na vyučování. Od 1. listopadu budou tedy čtenářská konta nepořádných čtenářů zablokována a oni si nebudou moci půjčit žádné další knihy, dokud nedají vše do pořádku.
Věříme, že novinky v naší školní knihovně přinesou Vám všem pozitivní změny.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Monika Juchová