Čekání na fotbal

Konečně jsme se dočkali!!!! Máme kroužek fotba

lu!!!! Takto pěkně jsme čekali v družině na píšťalku. 🙂