Centra aktivit

Druháci si během dvou dnů – středy a čtvrtka – zopakovali většinu matematických prostředí, se kterými se pravidelně setkáváme v hodinách matematiky. Pracovali samostatně, ve dvojicích i ve větších skupinách. Řešili různě náročné úlohy a snažili se je správně vyřešit. Měli možnost využít všechny možné pomůcky a manipulovat s nimi podle potřeby. Vzájemně si pomáhali a ukazovali si různá řešení a způsoby. Bylo hezké sledovat, jak jim to jde a jak se jim nechce aktivity ukončit. Hejný nás baví! Saša a druháci:-).