DOKin2018

Zveme všechny zájemce na Dětskou oborovou konferenci 2018, která se uskuteční tento pátek 15.6. 2018.

8:30 – 8:50 úvod ve foyer
9:00 – 9:30 první prezentace
9:40 – 10:10 druhá prezentace
10:20 – 10:50 třetí prezentace
11:00 – 11:30 čtvrtá prezentace
11:40 – 12:10 pátá prezentace
12:15 – rozloučení ve foyer, odchod na oběd