Druháci v Číně

V úterý 9.10. jsme se ponořili do tajů Číny. V kroužku jsme se nejdříve snažili rozklíčovat mapy, bankovky a další věci, které byly spjaty s čínskou kulturou. Vyzkoušeli jsme si, jak používat čínské hůlky a moc jsme se u těchto pokusů nasmáli.

Poté jsme si otevřeli psaní na cestách, které se týkalo právě Číny.  Pak jsme si dvě videa. Jedno se věnovalo pandám, kde žijí a co jedí. V druhém jsme se dozvěděli mnoho informací o Velké čínské zdi. Poté jsme se rozdělili do skupinek a vytvářeli jsme naší Velkou čínskou zeď, kterou jsme pak dali dohromady. V rámci malování a vystřihování děti společně také napsali souhrn otázek a faktů ohledně Číny, které jsme si pak v kroužku zodpověděli.