Exkurze Skupinek do muzea

V úterý 9.1. se Skupinky vypravily do Podolí do katedrály. Není to jen tak nějaká katedrála, nečekejte fresky, vzácné malby, vitráže…jde o tzv. Engelovu „katedrálu“, která je plná filtrů, šoupat, potrubí, čerpacích strojů, částí hradního vodovodu z doby Rudolfa II. a celé řady dalších zajímavostí.
Naše děti dostaly pracovní listy určené pro starší žáky, trochu jsem se obávala, abychom to zvládli bez ztráty kytičky, ale byla to „brnkačka“. Po celou dobu výkladu si děti vzorně vedly poznámky a těším se, že vám své nově nabyté vědomosti předají ke konci školního roku na vědecké konferenci.