Jak se dá ovlivnit to, jací jsme?

Dnes jsme se dozvěděli při čtení spoustu zajímavých informací o tom, jací jsme a proč tomu tak vlastně je… Zkoušeli jsme odhadovat své reakce na určité podněty, ale také odhadnout to, jak by reagovali na stejný podnět naši kamarádi. A co důležitého si z této aktivity odnášíme ?
Tak jako se lidé liší svou výškou, tvarem nosu či tónem hlasu, liší se i psychikou – tím, jací jsou, co prožívají, jak se chovají. Rodíme se s určitými schopnostmi, nadáním, ale i temperamentem. Od přírody jsme většinou buď uzavření a tiší introverti, nebo společenští a akční extroverti. Velká část naší psychiky je také utvářena prostředím, ve kterém žijeme, výchovou, a dokonce i sebevýchovou – na řadě věcí můžeme pracovat z vlastního rozhodnutí, přesvědčení. Přestože jsme ostýchaví, můžeme se naučit mluvit před mnoha lidmi. I když nemáme dobrou paměť, můžeme ji trénovat. K tomu nám pomáhá naše vůle. Může se stát, že nejsme takoví, jací bychom si přáli být. Je však důležité snažit se vidět pozitivní věci i v tom, co považujeme spíše za nedostatky. Pokud jsme hodně citliví a rozpláče nás každá maličkost, můžeme se naučit dobře rozumět pocitům svým i druhých lidí a můžou se z nás stát třeba psychologové. Pokud jsme velmi aktivní a nevydržíme chvíli v klidu, můžeme se naučit zaměřit svou aktivitu jedním směrem a být třeba skvělými sportovci.
Mít svou jedinečnou osobnost a být na sebe hrdí i přesto, že se nám v životě třeba nemusí vždy všechno podařit tak, jak bychom si přáli… to jsme si všichni zapamatovali :-).
A závěrem tohoto článku by mohla být krásná slova Lukáška: „Můj tatínek říká, že jeho bohatstvím nejsou peníze, ale já, maminka a moje sestřička. To budu říkat jako on, až budu velký.“
Tak krásný den a hýčkejte si své bohatství :-). Hanka