Když prvňáci počítají a tvoří

Děti v první třídě pilně procvičují číslice. Tento týden si vyzkoušely krokování, které mělo velký úspěch. Během hodiny výtvarné výchovy se věnovaly dekorování kolíčků, které používáme na motivační nástěnce. Vytvářely „šnečky“ z modelovací fimo hmoty. Po upečení je společně na kolíčky nalepíme.