Neseme světlo

V naší škole se učíme zapalovat světlo. Je to důležité, zvlášť v době, kdy je dlouho tma. V tu chvíli všechno živé touží  po světle. Snad jen několik málo živočichů na dně oceánu může žít bez přítomnosti světla. Většina živých tvorů bez světla umírá.

Tma nemusí být jen v zimě kolem nás, ale také v nás. Jako tma nám mohou připadat starosti, obavy, smutky, nepochopení, které nosíme v sobě.

Každý máme v sobě také světlo. Někdy je to úplně malé světélko, které čeká na druhého, aby mu pomohl rozfoukat plamen. Čekáme na povzbuzení, pochvalu na odpuštění. Čekáme na přátelské slovo.

Tak můžeme jeden druhému pomoci rozfoukat jeho světlo a přinést do jeho domova opět radost a lásku.

V naší škole si ukazujeme, že v sobě každý z nás  nosíme světlo života a že díky nám nikdo kdo se s námi setká nemusí chodit dál ve tmě.

Kéž je nám spolu dobře.