ODVOLENO, PODTRŽENO, SEČTENO A…

Prezidentem se stává… Ale…. Počkejte, ještě není čas na oficiální zveřejnění výsledků, vydržte až do konce článku. Jaký by měl být pan prezident České republiky, milí třeťáci? Měl by být hodný, dobrý. spravedlivý, slušný, chytrý, měl by dětem jít vzorem, hodný, zdravý, milý, měl by pomáhat ostatním, měl by být příkladem, měl by být poctivý, laskavý, měl by mít rozum, nemyslet jen na sebe a měl by být hodný na všechny. Nejčastější odpovědí bylo, že by měl být slušný a chytrý. Dobrá, třeťáci, jaké vlastnosti by podle vás rozhodně prezident mít neměl. Neměl by kouřit, pít, chodit do hospody, mluvit sprostě, krást, vytahovat se, lhát, neměl by být zlý, podvádět, neměl by myslet jen na sebe, neměl by kouřit před dětma a neměl by říkat neslušná slova. Zde se nejvíce opakoval požadavek na zdravý životní styl a slušné vyjadřování. Jakpak to ty naše třeťáky asi napadlo?
Zajímalo by mě také, jestli třeťáci znají nějakého prezidenta z historie ČR. A znají. Asi pro nikoho nebude překvapení, že zmiňovali především Václava Havla (téměř všichni), Tomáše G. Masaryka a prezidenta současného. Zajímavé bylo také zamyšlení, co by třeťáci udělali jako první věc, kdyby se sami stali prezidentem České republiky. Dávala bych příklad dětem v chování. Pomáhala bych chudým a nemocným dětem. Nechala bych postavit dům nebo hotel pro chudé. Snažila bych se, aby se nestávaly války. Všem bych pomáhala. Řekla bych lidem, že těchto pět let bude dobrých a že slibuju, že budu dobrá prezidentka. Změnila bych volební práva. Já bych rozhodla, aby lidi nekradli. Pomáhala bych chudým a nekouřila bych. Změnila bych tento rok, aby se všem líbil a aby nikdo nezlobil ve škole. Pomohl bych chudým. Snažil bych se pomoci lidem. Dal bych nějaké peníze na charity. Zavřel bych …. (uvedeno jméno jednoho současného politika). V obchodech by byli levnější ceny. A hlavně bych udělal, aby byl klid. Jak prosté, že? A dokáže toto vše zařídit nový prezident? Není spíše zodpovědnost na nás? Dnes je ta zodpovědnost tedy v té správné volbě prezidenta.
Po zaznění fanfár z Libuše jsme přivítali ve třetí třídě všechny čtyři kandidáty dnešní volby: Dominika Kalu, Jaromíra Jágra, Lucii Korbelovou a Lucii Bílou. Každý z kandidátů měl nejprve svůj volební projev, ve kterém vyjasnili hlavní body svého programu. Dominik se chce zaměřit na jednoho nejmenovaného politika. Hlas Jaromíra Jágra nám řekl, že chce, aby Česká republika byla slavná. Kandidátka Lucie K. by pomáhala chudým a hlas Lucie B. nám sdělil, že nebude kouřit, nebude pít, bude se starat, aby děti mohly chodit do dobrých škol a aby všichni byli šťastní. Který program nejvíce voliče zaujal?
Ve svém projevu nová paní prezidentka Lucie Korbelová poděkovala za hlasy, prohlásila, že bude pomáhat chudým, jak slíbila a přidala ještě, že bude pomáhat nemocným dětem. Sláva nové prezidentce. 🙂
Dnes jsme si s třeťáky užili úžasný ranní a aktuální projekt, zamysleli jsme se nad tím, jaké by měl mít vlastnosti prezident, jaký by měl být člověk, který je druhým vzorem, připomněli jsme si aktuální událost dnešního dne a zažili jsme také spoustu legrace.