Popeleční středa se třeťáky

Prožili jsme společně příjemné momenty při odkrývání tajemství pod šátkem a vyprávěli jsme si o svých pocitech. Děti odhalily, že oním tajemstvím byl opravdu popel .. pokračovali jsme asociacemi, co nás napadá, když ho vidíme, můžeme si ho osahat, vzít do dlaně..
Zajímavá byla otázka .. z čeho je ten popel v té misce ? Je lidský či je to spálené dřevo ? A jak by se vůbec lišilo naše zacházení s popelem, pokud by to byl např. popel nějakého blízkého člověka ?
Hluboké myšlenky dětí svědčily o obrovském mravním a etickém potenciálu každého žáka. Vyprávěli jsme si také o tom, co popel může symbolizovat .. pro někoho začátek (lidé v dřívějších dobách sypali popel na kraj pole, aby měli lepší úrodu) a pro někoho konec (tělo zemřelého člověka či zvířete).
Poslední aktivitou bylo pomocí popela a hvězd vytvořit cokoliv co nás napadne a zachytit to na papír. Děti krásně odhalily, že nikdo nemůže udělat chybu .. vše je správně a vše je dovoleno. Nemusíme gumovat ani trhat, můžeme stále přesouvat po papíře, dokud si nebudeme jistí, že výtvor odpovídá našim představám.
A tak jsme symbolicky odstartovali postní období a čekání na Velikonoce.