První školní den

Milí žáci, vážení rodiče, ve škole už jsou třídy připraveny, učitelé naladěni a všichni už se těšíme, až škola ožije dětmi. Informace k prvnímu dni jste obdrželi mailem, tak zde jen malé shrnutí:

První školní den – pondělí 3. září
První třída
9:00 sraz před budovou základní školy (v případě nepříznivého počasí ve foyer), přivítání nových prvňáčků a jejich odchod do třídy (rodiče čekají v prostorách foyer, před školou)
9:30 příchod rodičů do třídy – představení třídy, fotografování dětí
9:45 odchod dětí s paní vychovatelkou do družiny, první třídní schůzka rodičů
11:00 vyzvedávání dětí v družině a odjezd ze školy

Druhá až pátá třída
Ostatní třídy začínají 3. září v 8:30 (družina od 7:30), vyučování do 11:40, oběd, možnost vyzvedávání po 12:30 v družině, provoz družiny do 15:00.

Organizace školních dní od úterý 4. září 2018
První třída
Provoz družiny od 7:30, vyučování začíná v 8:30 (ve třídě musí být děti nejpozději v 8:25 a privilegiem prvního týdne je, že je mohou rodiče doprovázet až do třídy) a končí každý den v 11:30, poté budou děti odcházet na oběd a vyzvedávat je můžete v družině po 12:30, provoz družiny do 17:30 (v pátek do 15:00). Od následujícího týdne počínaje 10. září mají také prvňáci rozvrh do 15:10 (v pátek do 11:40). Vyzvedávání v 15:10 ve foyer, následně v družině do 17:30 (v pátek do 15:00).

Druhá až pátá třída
Ostatní třídy mají již od druhého školního dne vyučování dle rozvrhu do 15:10, můžete je vyzvedávat ve foyer či ve školní družině do 17:30 a v pátek do 15:00.
Kroužky budou začínat v pondělí 10.9. – více informací dostanete v samostatném e-mailu od pí Lepičové.

Pokud nestihnete do počátku školního roku nákup nových uniforem, vyřiďte jej prosím v úředních hodinách příští týden. V prvním týdnu budeme respektovat, pokud dítě nebude mít řádnou novou uniformu. Prosíme však, abyste dětem dali vhodné oblečení. Pokud nemáte starou uniformu (nebo pokud již nesedí), ve které můžete přijít první dny do školy, je povoleno přijít ve vlastním oblečení: chlapci – podobné tmavé kalhoty + bílá košile, dívky – tmavá sukně (popř. kalhoty) + bílá halenka! DŽÍNY nejsou povoleny.

Třídní schůzky proběhnou v pondělí 10. září, od 17 hodin bude v divadle školy setkání s vedením ZŠ a od 17:30 do 18:30 budou třídní schůzky druhé až páté třídy (rodiče žáků první třídy mají první školní den) v kmenových třídách. Provoz družiny bude ten den prodloužen do 18:30.