Radostná novina

Vážení rodiče našich-vašich žáků,
ač se to nezdá, je to RADOSTNÁ novina! Ano, vaše děti se staly rodiči! Neplačte, vím, co chcete namítnout, že je příliš brzy, že mají život před sebou, že je třeba se mnohé naučit, že…, že…. Máte ve všem pravdu, nicméně toto rodičovství jim v mnohých aspektech života bude jen ku prospěchu. Děti se staly adoptivními rodiči zvířat! Konkrétně: Bodlína Telfairova, Blavora žlutého a Vakoveverky létavé. Děkujeme všem dětem ze Skupinek, že svým projektem podpořily prima projekt a staly se rodiči:-) Za Skupinky Petra