Rozvoj tvořivosti ve „skupinkovém podání“ páťáků

Kreativita znamená generování myšlenek nebo produktů, které jsou originální, hodnotné nebo užitečné nebo mají potenciál pro dopad. Originální myšlenka musí být hodnotná nebo mít potenciál hodnoty pro minimálně jednu osobu mimo jejího původce, aby mohla být kvalifikována jako kreativní, protože kreativita má sociální aspekt, a  nemůže být tudíž vyjmuta z  kontextu. Kreativní myšlenky vznikají užitím různých myšlenkových procesů, jako je divergentní myšlení, vhled, asociativní myšlení, selektivní paměť a další. Ačkoliv je generování kreativních myšlenek vykonáváno kognitivními procesy, rozvoj individuální schopnosti pro kreativní produkci není omezen pouze na ně. K rozvoji kreativní schopnosti přispívá řada faktorů, jako je motivace, rysy osobnosti, znalosti, prostředí. Kreativní schopnost není neměnná, může být zlepšována různými zásahy. Výzkumné studie skutečně ukazují, že vzdělávací a tréninkové programy mají za následek výrazné zkvalitnění kreativních schopností.Kreativita znamená generování myšlenek nebo produktů, které jsou originální, hodnotné nebo užitečné nebo mají potenciál pro dopad. Originální myšlenka musí být hodnotná nebo mít potenciál hodnoty pro minimálně jednu osobu mimo jejího původce, aby mohla být kvalifikována jako kreativní, protože kreativita má sociální aspekt, a  nemůže být tudíž vyjmuta z  kontextu. Kreativní myšlenky vznikají užitím různých myšlenkových procesů, jako je divergentní myšlení, vhled, asociativní myšlení, selektivní paměť a další. Ačkoliv je generování kreativních myšlenek vykonáváno kognitivními procesy, rozvoj individuální schopnosti pro kreativní produkci není omezen pouze na ně. K rozvoji kreativní schopnosti přispívá řada faktorů, jako je motivace, rysy osobnosti, znalosti, prostředí. Kreativní schopnost není neměnná, může být zlepšována různými zásahy. Výzkumné studie skutečně ukazují, že vzdělávací a tréninkové programy mají za následek výrazné zkvalitnění kreativních schopností.(prof. Ugur Sak)Naši páťáci ze Skupinek rozvíjeli tvořivost podle následujícího zadání: Na tento okamžik jste získali absolutní moc. Rozhodli jste se zavést některá zlepšení sourozeneckého soužití. Která to byla? Děti vymyslely mnoho „zlepšováků“, zde některé z nich, podotýkám velmi inspirativní! (necenzurováno:-)).

• Mezi sourozenci musí být naprostá rovnováha.
• Jednou týdně jít spolu na kulturní zážitek.
• Mít spolu večeři, i oběd a snídani.
• Trávit spolu čas.
• Sdělovat si soukromé věci.
• Pomáhat si.
• Vyrábět spolu dárky a velké věci.
• Vařit spolu.
• Učit se společně (na test).
• Nehrát si pořád jenom x-box nebo PS.
• Nevytahovat se.
• Nežárlit.
• Neotravovat.
• Nebrat věci.
• Neztrapňovat ostatní.
• Nejíst všechno dobré jídlo.
• Nesmí se naschvál navzájem budit.
• Musí na sebe brát ohled.
• Musí vždy svému sourozenci pomoct.

Těch opatření bylo mnohem víc. Vybrala jsem pro vás některá, která by se možná zavést dala:-) Přeji nám všem, ať máme my i naše děti bezva sourozenecké vztahy!