Tablety nám pomáhají

Ve středu jsme s páťáky začali pracovat na miniprojektu „Slavní Evropané“, jehož cílem bylo seznámit se s nejznámějšími osobnostmi, které se zapsaly do historie starého kontinentu. Páťáci si vylosovali osobnosti různých profesí a národností a podle zadané osnovy zpracovali jejich životopis. K tomu jim skvěle posloužily tablety, na kterých si děti vyhledaly nejdůležitější informace. Koncem týdne budou všechny osobnosti vyvěšeny na oknech 5. A, takže si je během velké přestávky můžete přijít prohlédnout. Těšíme se na Vás!